Košík  

Žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Celkom 0,00 €

Košík Pokladňa

Obchodné podmienky

Objednávky- cez našu web stránku, e-mailom, telefonicky, faxom, osobne

Dodacia doba - v požadovanom termíne, najneskôr do 14 dní

Dodanie tovaru - osobne, poštou a kuriérskou službou - poštovné 7 €

Reklamácie - pri poškodení tovaru prepravcom, nás ihneď kontaktujte

Katalóg - zašleme na požiadanie zdarma

Prevádzkovateľom webových stránok http://www.champion-pohare.sk
je obchodná spoločnosť, CHAMPION s.r.o. so sídlom :

Kazanská 11
Bratislava 821 06

IČO: 35 726 105
DIČ: 2020250727
IČ DPH: SK 2020250727

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I , oddiel Sro , vložka číslo 15408/B

Obsah webových stránok obchodnej spoločnosti CHAMPION s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu obchodnej spoločnosti CHAMPION s.r.o. .

Obchodná spoločnosť CHAMPION s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na vyššie uvedených webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Obchodná spoločnosť CHAMPION s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na ďalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú.
Obchodná spoločnosť CHAMPION s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré sa používateľ môže dostať prostredníctvom externých odkazov umiestnených na vyššie uvedených webových stránkach. Obchodná spoločnosť CHAMPION s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplňovať poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodná spoločnosť CHAMPION s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania vyššie uvedenej webovej stránky. Návštevník webových stránok obchodnej spoločnosti CHAMPION s.r.o. potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ich použitia, porozumel im a súhlasí s nimi, vrátane všetkých platných a účinných právnych noriem, ktoré sa môžu vzťahovať na tieto vyššie uvedené webové stránky.